Praesidium

Beste bezoeker,

Zoals je was opgevallen bestaat Farmaceutica uit 2 grote delen; enerzijds uit het praesidium en anderzijds uit het deel onderwijs (Facultair Overlegorgaan).

Als praesidium staan wij vooral in voor ontspanning en doen dat met een heel team ook wel praesidiumleden genoemd! Moest je ooit vragen hebben over het praesidium, spreek ons dan gerust aan! Wij hebben allemaal een lint en een polo met onze naam op en staan altijd open voor een goed gesprek/feestje!

Wie zijn wij? (woordje van de praeses)

Team Genetics

Mandaten

Praesidium functies

Geschiedenis

Wall of Fame

F-magazine

Werkgroepen