Praesidium functies

Als praesidium heeft iedereen zijn eigen taak en “job-titel” zodat wij als een geoliede machine kunnen samenwerken! Benieuwd naar welke functies er zijn en wat deze inhouden? Kijk dan zeker eens naar onderstaand lijstje!

De eerste functies horen wat samen en worden als het bestuur beschreven en bestaan uit de praeses, vice-praeses en de quaestor! Zij zetelen bijna in elke denkbare raad en begeleiden de rest van de functies.

Verder werken wij met nog 5 grote andere functies waarvoor elke functie een verantwoordelijke heeft die VP “bepaalde functie” wordt geheten en zetelen ook mee in de Algemene Vergadering van Farmaceutica.

Deze 5 grote functies zijn en hebben elk nog een team/ werkgroep:

Cultuur
Cursusdienst
Fakbar/events
Feest
Sport

Buiten deze functies met elk nog een VP hebben wij ook heel wat functies die geen VP hebben maar ook zeker niet te missen zijn!

Bedrijvenrelaties 
Cantor
Communicatie
Onderwijs
Schachtentemmer

Al deze functies hebben een lint, kiel (labojas), “gepersonaliseerde” polo en trui als ze gedoopt en ontgroend zijn volgens de tradities van onze vereniging (beschreven in het HR).

Verder werken wij ook met mandaten, personen die niet gedoopt en ontgroend moeten zijn (en dus ook geen lint etc hebben). Ook zij zijn niet te missen voor onze vereniging en dragen ook een grote verantwoordelijkheid!

Internationaal/International
Webteam
Jaarverantwoordelijken

Maar zelfs met een heel uitgebreid team als dit, kunnen we elke minuut van elke dag nog extra vrijwilligers gebruiken! Dit onder de vorm van werkgroepen!  Deze personen dragen geen verantwoordelijkheid maar hebben wel de kans om eens mee te helpen in de cursusdienst, eens te tappen op een TD (“fuif”) of mee helpen organiseren van een fakavond! Dit is zeker en vast de ideale manier om kennis te maken met het praesidium en vriendschappen te sluiten voor het leven!