Wijsbegeerte

Examenvragen (prof. Courtois)

 • Geef het verband tussen cursus & verhaal: Priem (De roos – U. Ecco)
 • Waarom was Hume zo vernieuwend?
 • Leg causaliteit uit doorheen de cursus.
 • Wat is inductie?
 • Bespreek Heidigger : voor elke oplossing is weer een probleem.
 • Bespreek normen.
 • Bespreek oude alliantie.
 • Vergelijk de elementenleer met het atomisme.
 • Bespreek de visie van Susan Langer t.o.v. sociobiologie.
 • Bespreek nominalisme
 • Leg uit coöperatieve spelen.
 • Bespreek de essenties doorheen de geschiedenis.
 • Bespreek de Griekse wiskunde en vergelijk deze wiskunde met die van andere culturen.
 • Bespreek het fragment van terre des hommes.
 • Bespreek het fragment van de krijtcirkel.
 • Bespreek het fragment van Malinowski.
 • Bespreek het fragment van de droom.
 • Bespreek de twee noties van echtheid.
 • Wat is de derde interesse?
 • Alles is beheersing, alles is kennis: wat is de visie van de auteur hierop?
 • Bespreek het vierde element van Aristoteles tegen de ideeënleer.
 • Zekerheid is onbereikbaar in de theorie en onzekerheid is onbereikbaar in de praktijk, hoe ziet Hume dit?
 • Bespreek de zingevingsinteresse bij de Grieken.
 • Geef de verhouding waarneming/theorie bij de radicaal empiristen en vergelijk dit met de opvatting van de Gesthalt filosofie.
 • Bespreek het argument van connotatie en denotatie bij Langer, Plato en Aristoteles.
 • Welke rol heeft het Christendom in onze geschiedenis gespeeld?
 • Bestaan onechte ervaringen?
 • Leg uit waarom de praktijk belangrijker is dan de theorie bij Hume.
 • Bespreek de nieuwe alliantie.
 • Wat is het standpunt van het boek over de twee hypothesen ‘alles is kennis’ en ‘alles is beheersing’.
 • Essenties hebben een grote rol gehad doorheen de filosofische geschiedenis: verklaar.
 • Bespreek Aristoteles als biologisch filosoof.
 • Wat is doeloorzakelijkheid en wat is het belang ervan in de geschiedenis?
 • Bespreek de gelijkenissen en verschillen tussen mens en dier op filosofisch vlak.
 • Wat wordt er bedoeld met ‘mensen zijn symbolische dieren’?
 • Wat wordt er bedoeld met de mechanisering van het wereldbeeld?
 • Wat zijn intrinsieke interesses?
 • Verklaar de titel: hoe overleven wij de wereld?
 • Let het verschil uit tussen elementenleer en klassiek atomisme.
 • Wat is een symbool en zijn er verschillende symbolen?
 • In welke zin is Aristoteles een essentialist? In welke zin een empirist?
 • Wat zijn coöperatiespelen en welke plaats hebben ze in het hoofdstuk?
 • Type en token: wat wordt hiermee bewezen? Geldt dit argument? Heeft het grenzen op toepasselijk gebied?
 • Wat hebben interesse in overleving en interesse in techniek met elkaar gemeen?
 • Bespreek de rol van machines doorheen het boek.
 • Leg het lectuurfragment uit van Auster. (fragment gegeven)