Raad der Ouderen

Omdat het praesidium altijd advies kan gebruiken is er een RdO (Raad der Ouderen opgericht). Deze bestaat uit voormalige bestuursleden van Farmaceutica vzw en hebben ook stem- en veto-recht op de Algemene Vergadering (AV) van Farmaceutica vzw.

Op elke RdO vergadering mag de praeses als waarnemer aanwezig zijn en door hun drukke leven vindt de vergadering soms plaats onder de vorm van een “conference call”. Elk lid van de RdO geniet van oneindig veel respect van alle studenten farmaceutische wetenschappen!

Pieter-Paul Polleunis
Voorzitter RdO
  • oud communicatie (2017-2018)
  • oud preses  (2018-2019)