Psychologie

Examenvragen (prof. Beckers)

Meerkeuze vragen

 • Wat is geen kenmerk van een ernstige psychische stoornis? (emotioneel lijden)
 • Secundaire bekrachtigers ontstaan door? (klassieke conditionering)
 • Depressie wordt ook wel eens de verkoudheid van psychische stoornissen genoemd omdat… (meest voorkomend, veel opnames)
 • Het proces van Kim de Gelder die een oppasser en twee kinderen vermoordde leek een complexe zaak maar de jury kwam snel tot een consensus. Unanieme schuld over de hele lijn. Welk proces speelde hierin een rol? (groepspolarisatie)
 • Interne attributie in geval van …. (geen van bovenstaande)
 • Luc Torfs solliciteert voor een job aan de universiteit. Hij krijgt hem niet, aan andere jonge blonde vrouw wel. Hij zegt vrouwen worden steeds meer voorgetrokken. Wat doet hij hier? (zelfdienende attributie)
 • De kans om goed te scoren op een examen dat peilt naar inzicht is kleiner als? (je de les gevolgd hebt aan de hand van vooraf gedownloade slides i.p.v. op basis van eigen nota’s)
 • Bij faciliterende communicatie waarbij de hand van het kind dat niet kan praten begeleid word is wat gezegd wordt… (met zekere waarschijnlijkheid afhankelijk van de begeleider en niet van het kind zelf)
 • Non verbale communicatie is… (afhankelijk van display rules)
 • Rilatine wordt gebruikt bij de behandeling van ADHD. Chronisch methylfenidaat correleert met groeiachterstand. Welke uitspraak is juist? (geen van bovenstaande)
 • Met overdracht wordt bedoeld. (Projectie van therapeut op patiënt of omgekeerd)
 • Welk begrip heeft niks te maken met operante conditionering? (mere exposure effect)
 • Welk van de volgende farmacologische middelen werkt niet door rechtstreeks beïnvloeden van extinctie/exposure? (propranolol)
 • Extinctie betekent niet afleren van een gedrag. Welke van onderstaande fenomenen bevestigen dit? (renewal en reinstatement)
 • Waar is Darwin zijn invloed te zien in de psychologie?
 • Het experiment van Tolman met de ratten in het doolhof in de vorm van een kruis. De ratten vertrekken in het noorden en worden aangeleerd om naar het westen te gaan waar het eten zit. Als ze geen fouten meer maken worden ze in het zuiden gezet en zien we dat ze nog steeds naar het westen gaan en dus niet gewoon links afdraaien. Wat moeten we zeker niet doen om te zorgen dat de ratten in de testfase toch naar links zouden gaan en dus naar het oosten? (uithongeren)
 • Welke uitspraak is juist? (positieve en negatieve bekrachtiging leiden tot toenemen van het gedrag)
 • Uitspraken over opponente procestheorie. (alle bovenstaande zijn juist)
 • Als je kijkt naar een wedstrijd van de Rode Duivels en je wil op het moment dat Romelu Lukaku gaat shotten meetrappen. Waaraan ligt dit? (spiegelneuronen)
 • Siegels uitbreiding, geconditioneerde compensatorische responsen, van opponente proces theorie is een verklaring voor… (sneller dronken worden als uitzonderlijk drinken op het werk dan als drinken op café)
 • Hypnose helpt om mensen met traumatische herinneringen de waarheid te laten vertellen. (niet waar)
 • Multidisciplinaire behandeling is het best toepasbaar bij… (psychologische behandeling)
 • Men heeft het gevoel dat lichaam en geest gescheiden zijn. (depersonalisatiestoornis)
 • Bij een bipolaire stoornis wisselen manische en depressieve periode elkaar af. De behandeling bestaat dus uit een afwisseling van tricyclische antidepressiva en lithium, een stabilisator. (niet waar)
 • Verstoring van reconsoldatie werkt enkel voor angststoornissen? (niet waar)
 • Bij het naamlettereffect (NLE) kiezen mensen eerder voor letters uit hun eigen naam. Welke uitspraak is niet juist? (de mate waarin mensen kiezen voor letters van hun naam is een betrouwbare weergave van hun zelfbeeld)
 • Blinde controle en … zijn belangrijk voor…. (interne validiteit)
 • Wanneer is de kans op coöperatie groter tussen twee mensen die elkaar niet kennen? (als ze in de toekomst nog moeten samenwerken)
 • Groepsdenken is vooral waar te nemen bij… (primaire groepen)
 • Depressie is de voornaamste vorm van invaliditeit uitgedrukt in DAILY. (waar)

Open vragen

 • Je krijgt een opdracht. bespreek wanneer dit een voordelig is om dit in teamverband te doen en wanneer je dit alleen moet doen.
 • Geef 6 basisemoties.
 • Waarom word je sneller zat op een feestje op het werk?
 • Leg uit experimentele psychofarmaca.
 • Leg de geconditioneerde compensatiemechanismen uit (Siegel).
 • Welke twee manieren zijn er om de effecten van genetische factoren na te gaan bij psychische stoornissen?
  • Wat zijn de gemeenschappelijke en individuele beperkingen van deze twee manieren?
  • Hoe passen de genetische factoren in het diathese-stress model?
  • Zal de relatieve bijdrage van genetische factoren groter zijn in een meer individualistische maatschappij of in een meer collectivistische maatschappij? Waarom?