Praeses

De praeses (voorzitter) staat aan het hoofd van de studentenvereniging en is tevens voorzitter van het Facultair Overlegorgaan. Samen met de vice-praeses en de quaestor een lid van het bestuur.

Hij leeft voor Farmaceutica en maakt hier zijn full-time tijdsinvestering van om de vereniging tot een zo hoog mogelijk niveau te verheffen en elk praesidium lid te helpen en ondersteunen in de maten van het mogelijk.
Terwijl de Vice-Praeses vooral instaat voor het praesidium zelf, staat de praeses in voor alle vertegenwoordiging buiten de verenigingen en onderhoudt hij het contact met andere verenigingen en de faculteit! Bovendien zit hij menig vergadering voor en volgt ook menig ander.

Daarvoor zetelt hij in:

 

Ook in werkgroepen vertegenwoordigt hij studenten:

  • Werkgroep practica
  • Bib overleg

Normaal wordt de praeses van het vorige academiejaar automatisch de voorzitter van de RdO voor het komende jaar en geniet ook hij vanaf de start van zijn ambt, tot het einde van zijn leven, van enorm veel respect van alle studenten farmaceutische wetenschappen en ver daar buiten.

 

Bernd Geebelen
Praeses