Praeses

De praeses (voorzitter) staat aan het hoofd van de vereniging en is samen met de vice-praeses en de quaestor een lid van het bestuur.

Hij leeft voor Farmaceutica en maakt hier zijn full-time tijdsinvestering van om de vereniging tot een zo hoog mogelijk niveau te verheffen en elk praesidium lid te helpen en ondersteunen in de maten van het mogelijk.
Terwijl de Vice-Praeses vooral instaat voor het praesidium zelf, staat de praeses in voor alle vertegenwoordiging buiten de verenigingen en onderhoudt hij het contact met andere verenigingen en de faculteit!

Daarvoor zetelt hij in:

Normaal wordt de praeses van het vorige academiejaar automatisch de voorzitter van de RdO voor het komende jaar en geniet ook hij vanaf de start van zijn ambt, tot het einde van zijn leven, van enorm veel respect van alle studenten farmaceutische wetenschappen en ver daar buiten.

 

Pieter-Paul Polleunis
Praeses