POC

De Permanente OnderwijsCommissie staat in voor de kwaliteit van het aangeboden onderwijs binnen een opleiding. De POC is het forum waar de verschillende actoren van een opleiding met elkaar in dialoog treden over het onderwijs om zo de kwaliteit ervan te realiseren en te borgen. Meer lezen….

Wie zit er van de studenten in de POC?

1) Het bestuur van Farmaceutica (Praeses, Vice-Praeses en Quaestor)
2) Het team onderwijs van Farmaceutica
3) De jaarvertegenwoordelijken

Heb je vragen over (de kwaliteit van) het onderwijs? Stel ze dan aan 1 van deze personen en dan kunnen zij deze behandelen op 1 van onderste POC’s:

10/10/2018

14/11/2018

12/12/2018

27/02/2019

8/05/2019