Patent Law

Examenvragen 2019:

  • Wat is de relatie tussen parallel trade en IPR (enkel algemene concepten)
  • Wat zijn relevante exclusiviteitscontracten waarmee een bedrijf dat generieken produceert mee moet rekening houden als ze op de markt willen komen?
  • Wat zijn de voorwaarden om een gen te patenteren?
  • Bespreek het exclusief recht van een patent dat een patenthouder krijgt.
  • Waarom zou een licencee een voorstel tot het aangaan van een licentie afwijzen
  • Geef 4 situaties waarin het exclusief recht van een patent voor een monoclonaal antilichaam niet geldig is.
  • Geef de verschillende IPRs die men kan gebruiken om een monoclonaal antilichaam te beschermen en leg uit wat ze beschermen
  • Artikel over een licentie: nagaan welk type licentie en waar deze geldig is
  • IMI: welke gedeelde IPRs?