Organische chemie I: algemene concepten (B-KUL-K00B7A)

Examenvragen (prof. Van Aerschot)
ECTS (4 stp)

 • Omkader telkens het molecuul met het zuurste proton, of met de sterkste base. Antwoord hieronder
  1) Relevante functionele groepen?
  2) Geef de relevante grensstructuren
  3) Motivatie van de keuze voor A of B
  4) Geef een schatting van de betreffende pKa-waarden
 • Sterkste zuur?
  • A) (p)-Et-CH2-C6H4-CO-NH-Et
  • B) (p)-Et-CO-NH-C6H4-CO-CH2-Et
 • Geef voor volgende structuren de voornaamste resonantie- of mesomere vormen aan.
 • Bespreking, verklaring of vergelijking v/e aantal begrippen of termen of fysische eigenschappen, of vragen ivm het algemeen reactiemechanisme v/e bepaalde functionele groep.
  • Vergelijk en bespreek kort de fysische krachten die werkzaam zijn tussen de moleculen.
  • Teken stabielste conformatie voor trans-1,2-di-Me-cyclohexaan (eerst vlak, daarna ruimtelijk)
  • Vergelijk het kookpunt van ethyleenglycol-diemehtylether met dat v/h isomere 1,4-butaandiol, alsook de wateroplosbaarheid van beide stoffen.
 • Geef de functionele groepen aan die in volgende verbindingen voorkomen: omcirkel de groep en vermeld de functienaam (de juiste chemische naam van de verbinding is niet gevraagd!)
 • Geef de structuurformule van volgende verbindingen
  • Broomaceton
  • N-cyclopropylisobutyramide
  • N-chloorsuccinimide
  • o-nitrotolueen
  • allyl bèta-(2-cyanoethyl)-lauraat
  • fosgeen
  • aceton-dimethylacetaal
  • 2-chloorethyl mesylaat
  • p-methoxycarbonylfenyl broomacetaat
  • piperidine
 • Geef het gevormde product in volgende reacties. Geef ook het startproduct indien een naam gegeven wordt: indien meerdere producten gevormd worden, geef deze dan ook weer met aanduiding van ‘even veel’ of ‘in mindermaat’.
  • alfa-methyl-styreen + HBr in afwezigheid van peroxiden
  • CH3-CH(-CH3)-CH=CH2 + EtOH in aanwezigheid H2SO4
  • 2-methyl-1,4-cyclohexadieen + MsOH/H2O
  • CH3-CH2-C(-CH3)=CH2 + N-chloorsuccinimide