Orgaanfysiologie

Examenvragen (prof. Parys)

 • Bespreek op een duidelijke en logische wijze de essentiële stappen van de vorming en afbraak van RBC.
 • Hoe kan je trombosevorming verhinderen?
 • Bespreek de vorming van thrombine en alle functies.
 • Bespreek de exogene route voor de bloedstolling.
 • Geef de vijf fasen van het verloop van de druk en het volume tijdens de contractie en relaxatie van het hart adhv de druk volume curve van de linkerventrikel.
 • Een PV lus is gegeven, teken een tweede voor een negatieve inotropie. Wat is negatieve inotropie? Geef een voorbeeld van wanneer dit optreedt. Duid aan op beide lussen: ESV, opening aortaklep, snelle vullingsfase.
 • Bespreek het bloeddebiet en wat de invloeden daarop zijn qua afname en toename.
 • Leg uit en situeer myogene en metabole autoregulatie. Geef schema’s en tekeningen.
 • Geen in detail alle effecten van het orthosympatisch zenuwstelsel op de bloeddruk.
 • Leg uit: bloeddruk daalt door orthosympatische stimulatie, zowel op het hart al op het lichaam.
 • Leid de formule voor bloeddruk af aan de hand van de formule voor bloeddebiet.
 • Bespreek Cefalische, gastrische en intestinale fase van maag en pancreas.
 • Bespreek CCK.
 • Bespreek de samenstelling van de gal en het fysiologisch belang.
 • Bespreek de inhoud van de vrijzetting van de gal.
 • Hoe lang verblijven stoffen in de maag?
 • Leg uit fagocytose bij neutrofielen en vergelijk met macrofagen.
 • Geef de verschillende onderdelen van het immuunstelsel met 1/2 zinnen uitleg over hun functie.
 • Wat is het complementsysteem?
 • Geef de werking van insuline en wat gebeurt er als de insulinesecretie is verstoord?
 • Beschrijf het verloop van diabetes mellitus gebaseerd op je kennis van insuline.
 • Vergelijk de maagsecretie met de pancreassecretie: fasen, mechanismen, …
 • Bespreek drie hormonen met alle drie een verschillende werking op de pancreas en de lever.
 • Geef vier proteasen en hun belangrijkste fysiologische functies.
 • Wat is de oriëntatie van het hart bij de gemiddelde persoon en hoe kunnen we dit zien aan het QRS complex bij een ECG?
 • Bespreek bloeddrukmeting en normale waarden.
 • Hoe voorkomt men rhesus immuniteit bij zwangerschap?
 • Leg de werking van de manometer en de stethoscoop uit om de bloeddruk te meten.
 • Geef vier proteasen met hun fysiologisch belangrijkste functie.
 • Begrippen
  • prostacyclines
  • fibrinogeen
  • plasmine
  • weefselfactor
 • Teken een PV-lus en duid aan: systole, slagarbeid, trage uitdrijvingsfase, trage vullingsfase, openen mitraalklep.
 • Waarom zijn capillairen uitwisselingsvaten en geen weerstandsvaten?
 • Bespreek carboxyhemoglobine en methemoglobine.

 

Examenvragen (prof. Missiaen)

 • Bespreek de chloortransporter in de proximale tubulus.
 • Bespreek het transport van Na+, Cl- en Ca2+ in de distale tubulus. Welk hormoon regelt het transport van Ca2+?
 • Bespreek zuur-base evenwichten.
 • Leg uit de regeling van de GFR: mesangium, RBF, weerstand afferente en efferente arteriool.
 • Bespreek dorst.
 • Bespreek de Starlingkrachten.
 • Bespreek vitamine D.
 • Bespreek de zuurproductie.
 • Beschrijf de processen in de dunne en dikke opstijgende tak van de lis van Henle.
 • Op welke plaatsen in de nier wordt natrium geabsorbeerd en met welke mechanismen gebeurt dit?
 • Welke delen van de nier reabsorberen Cl- en geef ook het mechanisme.
 • Bespreek de regeling van de renale K-excretie door kaliëmie en urinedebiet.
 • Bespreek zuurstoftransport thv de bloed-gasbarrière.
 • Bespreek alle longvolumes.
 • Weerstand van de longen: localisatie en regeling.
 • Wat gebeurt er met pH, PaCO2, PaO2 en ventilatie bij inspanning?
 • Bespreek de weerstand in de pulmonale circulatie (van de bloedvaten).
 • Geef de drie functies van surfactant.
 • Bespreek grootte en beïnvloeding van de weerstand van het pulmonale bloedcircuit.
 • Waarom is de weerstand van de pulmonale circulatie kleiner dan die van de systeemcirculatie en wat beïnvloed hem?
 • Bespreek alveolaire en intrapleurale druk tijdens in- en uitademen.
 • Bespreek de luchtweerstand.
 • Hoe beïnvloeden longvolume en tonus van de spieren de luchtwegweerstand?
 • Een spirogram is gegeven. Volumes benoemen, klinisch belang, waarom nog lucht in longen na uitademing, …
 • Wat contraheert de luchtwegen? Wat dilateert de luchtwegen?
 • Behandeling van astma, geef vier mogelijkheden.
 • Bespreek de puberteit van de vrouw.
 • Bespreek de luteale fase: corpus luteum en luteolyse + grafiek van fasen.
 • Bespreek de folliculaire fase tot dag 10, zijnde de anthrale fase en het selectiestadium.
 • Bespreek de menstruele fase.
 • Bespreek de volgende stadia in de menstruele cyclus: pre-ovulatoire follikel, corpus luteum, luteolyse.
 • Bespreek premordiale + preantrale follikel.
 • Bespreek: antrale follikel, selectie en pre-ovulatoire follikel.
 • Welke veranderingen ondergaat het lichaam van de vrouw tijdens zwangerschap?
 • Bespreek de melkproductie en melkejectie.
 • Bespreek de hormonen van de adenohypofyse en de werking van de hypothalamus hierop.
 • Welke hormonen zet de neurohypofyse vrij en wat zijn de effecten op het menselijk lichaam?
 • Bespreek hCG.
 • Begrippen
  • primair sylium
  • osmolaliteit
  • wet van Fick
  • hypoxische pulmonale vasoconstrictie
  • hypocapnie
  • backleak
  • verstrijking
  • disontoe
  • sertolicel