Orgaananatomie en -histologie

Examenvragen (prof. De Hertogh)

Vragen van de nieuwe examenvorm – Schriftelijk

Anatomie vragen 

 • Bespreek de hersenstam, kleine hersenen en craniale zenuwen.
 • Geef de anatomie van de pancreas: topografische anatomie, functionele anatomie, functie.
 • Bespreek de anatomie van de nieren.
 • Bespreek de anatomie van het colon.
 • Bespreek de anatomie van de grote hersenen.
 • Bespreek de anatomie van de huid: functioneel en topografisch.
 • Bespreek de anatomie van de urinewegen.

Histologie vragen 

 • Geef de histologie van het gasgeleidings- en gasuitwisselingsstelsel.
 • Bespreek de bijschildklier en de bijnier.
 • Zenuwweefsel: Gliacellen, algemeen, myelinisatie en geleiding.
 • Bespreek histologie van het kraakbeen.
 • Bespreek histologie van de skeletspier.
 • Bespreek micro architectuur van de lever en alle celtypes.
 • Bespreek histologie van het beenmerg.
 • Bespreek histologie van de slagaders, haarvaten en aders.

Meerkeuzevragen 

 • Welk hormoon regelt niet de hoeveelheid calcium in het bloed?
  • Parathyroïd hormoon
  • Thyroïd stimulerend hormoon
  • Calcitonine
  • Vitamine D
 • Welke cellen zetten surfactans vrij?
 • Waar vinden we trilharen?
 • Welke vaten voeren geen bloed naar de hersenen?
 • Welk hormoon stimuleert de Leydigcellen?
  • Luteïniserend hormoon
  • Follikel stimulerend hormoon
  • Oxytocine
  • Progestron
 • Welke ader heeft een sijpelende donkerrode bloeding?
 • Waar vind je heidosemosomen in het epiderm?
 • Welke cellen denk je dat het snelst delen?
 • Welke craniale zenuw is niet onder invloed van het parasympatisch zenuwstelsel?
 • Welk hormoon heeft geen invloed op de adenohypofyse?
  • Cortisol
  • Groeihormoon
  • Hypothalamus releasing factor
  • Thyroïd hormoon
 • Welk antigen komt voor in het lumen van de trachea?
 • Wat komen we niet tegen in de lucht-bloed barrière?
  • Celmembraan
  • Collageen type 4
  • Reticulaire vezels
  • Surfactant
 • Wat regelt er het evenwicht of wat is betrokken in de regeling van het evenwicht?
  • Kleine hersenschors
  • Verlengde merg
  • Limbisch systeem
  • Buitenoor
 • Welke klier maakt een vettig secreet?
 • Wat wordt niet in de botmatrix opgeslagen?
  • Fosfaat
  • Calcium
  • Nitriet
  • Radium
 • Wat zorgt voor littekenweefsel?
 • Welk virus veroorzaakt epiglottis?
 • Welk geneesmiddel niet voor de huid?
  • Analgetica
  • Corticosteroïden
  • Nicotine
  • Nitraten

Foto vragen 

 • Foto van een hart met de aorta omcirkeld
 • Foto van zona fasciculata: welk hormoon wordt hier gesecreteerd?
 • Foto van immuunhistochemische kleuring.
 • Foto van histochemische kleuring.
 • Welk % van cardiale output krijgt dit weefsel? (foto van hartweefsel)
 • Foto van hartweefsel. Welk weefsel is dit? Zien de vertakkende cellen en geïntercaleerde schijven?
 • Foto van pseudomeerlagig epitheel?
 • Foto van clara cellen.
 • Foto van deel van glomerulus: Welke cel is dit?
 • Foto van meerlagig plaveiselcellig verhoornd epitheel. Komt dit voor op de voetzool of aan de handrug?
 • Foto van corpus callosum.
 • Foto van slijmbekercel.
 • Foto van alveolair epitheel celtype 1.
 • Foto van fibroblast.
 • Foto van geel beenmerg.
 • Foto van subcutis.
 • Foto van submandibularis.
 • Foto van spermatogonium.
 • Foto van glomerulus.
 • Foto van truncus coaliacus.
 • Foto van occipitaal kwab. Welke functie?
 • Foto van transmissie.
 • Foto van neutrofiel.

Vragen van de oude examenvorm – Mondeling

 • Wat is epitheel? Bespreek een voorbeeld
  Van waar, naam, 2 soorten, voorbeeld epiderm
 • Wat is bindweefsel?
  Fibreus, bot, kraakbeen, bloed
 • Bespreek de “celelementen” van het bindweefsel
 • Bespreek de histologie van het kraakbeen
 • Bespreek de histologie van het beenweefsel
 • Vergelijk compact/corticaal met spongieus beenweefsel
 • Geef de “algemene samenstelling” van de wervelkolom. Bespreek de algemene bouw van een wervel
 • Geef de algemene bouw van een “junctura synovialis” of articulatio. Welke zijn de andere mogelijke verbindingen in beenderen?
 • Welke gevormde elementen van het bloed (bloedcellen) kent u? Bespreek de rode bloedcellen en de bloedplaatjes
  RBC, WBC, BPL, bloedgroepen, uitzicht, functie, waar ontstaan, wat doen, voorlopercellen, waarom vers plasma
 • Vergelijk de granulocyten en de lymfocyten
  afweer maar andere manier, granulocyten secreteren granulen, lymfocyten leven lang
 • Bespreek de lymfocyten
  waar ontstaan, lymfoiede organen, verdeling, selectie in thymus
 • Vergelijk de verschillende soorten spiervezels qua structuur, macroscopisch, microscopisch en functie
 • Geef de algemene bouw van de ‘dwars gestreepte’ spieren. Of hoe worden de spiervezels gegroepeerd?
 • Bespreek de ‘histologische bouw’ en de elektronenmicroscopische structuur van de dwars gestreepte spiervezels
  myofibrillen, sarcomeren, mitochondriën, glycogeen, Ca opslag, endomysium, …
 • Geef de algemene bouw van glad spierweefsel en hartspierweefsel
 • Bespreek de bezenuwing van: dwarsgestreepte spiervezels, hartspiervezels, gladde spiervezels
  dwarsgestreepte is hier skeletspiervezels
 • Bespreek de “algemene bouw” (delen) van het hart
 • Bespreek de “bloedvoorziening van het hart” en het “geleidingsstelsel”
 • Geef de samenstelling van de wand van het hart; en het verloop van de kleine bloedsomloop
 • Bespreek de grote bloedsomloop
  – arcus aortae
  – aorta abdominalis
 • Bespreek de “algemene bouw” van de bloedvaten
 • Vergelijk de histologische structuur van arteries, venen, capillairen en lymfvaten
 • Bespreek het “lymfvatenstelsel”
 • Bespreek de functies van de huid. Illustreer hoe sommige morfologische elementen in de huid zorgen voor die functies
 • Welke celelementen zijn er in de huid
 • Welke huidaanhangsels kent u? bespreek
  haren, nagels, klieren
 • Bespreek de mondholte en de tand: macroscopie
  mondholte ook speekselklieren
 • Bespreek de “algemene bouw” van de tanden. Wat is het verschil tussen glazuur, dentine en cement?
 • Bespreek de slokdarm: macroscopie en microscopie
 • Bespreek de macroscopie en de microscopie van de maag
 • Geef de macroscopie en de microscopie van de dunne darm
 • Bespreek de bouw en de histologie van de dikke darm
  verschillende slijmvliescellen, anaal sfincterapparaat
 • Bespreek de “normale histologie” van het peritoneum; de normale histologie van het colon
  verschil intra/retroperitoneaal
 • Bespreek de lever: macroscopie en funcite
 • Wat weet u van de “hepatocyt”; van de leverfunctie?
 • Bespreek de microscopische bouw van de lever
  tekeningen
 • Bespreek de hepatocyten en de galcanaliculi
 • Bespreek de alvleesklier
  – anatomie
  – histologie van het endocriene deel
 • Bespreek de normale histologie van het exocriene pancreas
 • Bespreek de testis en de lozingsgangen
 • Ovarium en oviduct: ligging en samenstelling
  oviduct = eileider, bekkenorganen, hoe bevloeid
 • Baarmoeder (uterus): ligging, macroscopie, microscopie
 • Wat zijn endocriene klieren? Geef een voorbeeld en werk uit
 • Bespreek: hypofyse, bijschildklier
 • Bespreek: schildklier, bijnier
 • Bespreek de algemene organisatie van het zenuwstelsel, en de algemene ligging
 • Beschrijf de “zenuwcel”
 • Wat is een synaps?
 • Wat zijn “gliacellen”? Geef een voorbeeld en werk uit
 • Bespreek de grote hersenen
  telencephalon, diencephalon
 • Wat is de hersencortex; hoe verhoudt de cortex zich tot de basale kernen?
  basale kernen, corpus striatum, semiautomatisch/bewust
 • Geef de anatomie en samenstelling van het ruggenmerg
 • Bespreek de samenstelling van de witte stof in het ruggenmerg
 • Wat is het piramidale systeem? Wat is het extrapiramidale systeem?
 • Noem alle viscero-motorische zenuwen
 • Bespreek 6 craniale zenuwen
 • Bezenuwing van de oogbol
  nervus opticus, nervus occulomotoris, nervus trochliares, nervus abducens
 • Bespreek de organisatie van de spinale zenuwen
 • Bespreek het autonome zenuwstelsel
  neurotransmitter, ortho- en para, centraal en perifeer, waar ganglia
 • “orthosympatisch zenuwstelsel”. Bespreek de centrale en perifere componenten
 • “parasympatisch zenuwstelsel”. Centrale en perifere componenten
 • Bespreek de structuur van de bovenste luchtwegen
 • Bespreek de larynx en de trachea
 • Geef de microscopie van de luchtwegen: geleidende, oversganstype en respiratoire
 • Bespreek de bouw van het alveolair epitheel, de alveolaire macrofagen en het alveolair interstitiumµ
 • Bespreek de macroscopie en de bloedvoorziening van de nier
 • Bespreek het nefron
 • Bespreek de “glomerulus”
 • Vergelijk de “membraan” waarlangs de filtratie gebeurt in de glomerulus met de membraan in de alveoli van de longen
 • Bespreek de niertubulus en de urineleiders
  urineleiders: verzamelbuizen, pyelon, urether, urineblaas