Open Onderwijs Vergadering

De Open Onderwijs Vergadering (OOV) is een vergadering georganiseerd door het Facultair Overlegorgaan waarop alle puntjes besproken worden die op de POC besproken gaan worden en de belangrijkste punten van STURA aangehaald worden.

Hierop is elke student farmaceutische wetenschappen welkom om input te geven en mee te discuteren over “hot topics” punten of mogen ze nieuwe punten aanhalen!

Wie is hier normaal gezien altijd aanwezig:

1) Het bestuur van Farmaceutica (praeses, vice-praeses en quaestor)
2) De onderwijsverantwoordelijken
3) De jaarverantwoordelijken

Moest je interesse hebben om een vergadering bij te wonen, een puntje op de agenda te zetten of heb je nog vragen? Twijfel dan niet om te sturen naar onderwijs@farmaceutica.be!