Methoden in biofarmaceutisch onderzoek: algemene analyse (B-KUL-K03B3A)

Examenvragen (Prof. Cabooter)
ECTS (6 stp)

Algemene Analyse

 • Wat is verschilafweging?
 • Wat is een roervlo?
 • Een experiment met jodide-toevoeging. Is dit jodometrie of jodimetrie? Welke indicator gebruik je hier best en wanneer moet je deze toevoegen?
 • Argentometrische titratie. Teken de titratiecurve. In welke volgorde zullen neerslagen gevormd worden? (jodide, bromide, chloride) Wat gebeurt er als we enkel jodide toevoegen en geen bromide en chloride?
 • Stoïchiometrie
  • Vul reactievergelijking aan
  • 1 mL 0,1 M NaOH is equivalent met 13,81 mg salicylzuur, wat zegt dit over de stoïchiometrie?
 • Oefening op Grubbs test.
 • Oefening op relatieve en absolute fout.
 • Bij de reactie van Cu tot Cu2+, wat is het effect van het toevoegen van 1g Cu op Cu2+?
 • Oefening op molariteit/molaliteitsberekening.
 • Oefening op activiteiten en combinatie van ionische sterkte.
 • Oefening op buffer en pH berekening.
 • Oefening op EDTA-titratie (Cu2+). Bereken constanten en bereken concentraties voor en na equivalentiepunt.
 • Celvoltage berekenen van een bepaalde cel.

 

Farmacopee

 • Typische vragen over identificatie en berekening van massa, procenten of aantal mmol en omzetting van ppm naar …
 • Teken dibutylftalaat.
 • Weten wat wanneer neerslaat bij de identificatie van natrium.
 • Identificatie sulfaten. Waarom wordt hier eerst 1,5 mL SO4 toegevoegd?
 • Geef de brutoformule en de structuur van dichroomzuur.
 • Geef de structuur van thioglycolzuur alsook een andere naam.
 • Hoe reageert ammoniumacetaat in water? (zuur, basisch of neutraal)
 • Hoe reageert natriumacetaat in water? (zuur, basisch of neutraal)
 • Leg uit
  • omgekeerd osmose
  • Rennie N.F.
  • Pekelen van vlees
  • Bakpoeder
  • Chroomvocht
  • Dakin oplossing
  • Koudmakend mengsel