Medische materialen thuiszorg

examenvragen medische materialen juni 2014
1.1: Bespreek kort urolithiase en behandeling, pouchitis, dotatieperiode en
dotatiehoeveelheid
1.2: Bespreek pathologie arteriële ulcus cruris
2.1: Iets van problemen aerosol en waarom ze steeds de toestellen proberen te
vernieuwen
2.2: Wat is het probleem van meten ketonen in urine met sneldiagnostica
3: tien woordjes kort uitleggen: viscerosynthetisch materiaal, VAC, bistouri,
dode ruimte, elementaire voeding, TVT, butterfly, getunnelde katheter, peel
pack, reukfilter
4: tien afbeeldingen: trocart, leiding van infuus, piekflowmeter, turbohaler,
cassette (met bv morfine), subcutane naald, driedelige naald met naaldkap,
popsysteem voor gecontroleerde infusie (baxter),  Foley sonde,
colostomiezakje

1. bespreek de poederaerosolen, 3 voorbeelden 2. bespreek ileostomie, colostomie. vergoedbaarheid oefening 3. 8tal woorden verklaren 4. bespreek hydrocolloiden, een voorbeeld

– Bespreek de verschillende fasen in de wondheling – Wat zijn alginaten + voornaamste eigenschap – Advies bij patiënt met vezelrijke sondevoeding – Opvangzakje voor colostomie? Eigenschappen hiervan – Oefening terugbetaling – Waarvoor wordt een voorzetkamer gebruikt? Advies voor patiënt – Woorden uitleggen : karaya, poortkatheter, redon, gastric banding, non-woven, ketonen in de urine, eiwitfout bij zuurbase-indicatoren, trocart, french

1. – Wat is ileostomie en colostomie? Bespreek de verschillende eigenschappen. – Bespreek conventie, erkende verstrekker, categorie B in het kader van een oefening op vergoedbaarheid en los de oefening op 2. – Geef een overzicht en bespreek de poederaërosolen met minimum 3 voorbeelden. – Wat zijn alginaten en waarvoor worden ze gebruikt? Geef voorbeelden. 3. 10 woorden uitleggen, o.a: *peel pack *French *non-woven *gastrostomie *butterfly *nitrieten in de urine *Foley sonde *…

– Welk advies geef je aan patiënten die subcutaan LMWH moeten en waarom? – Oef op terugbetaling van iets van stoma’s en hierbij uitleggen: cat B, erkende zorgverstekker, relatieve en absolute Y-waarde, conventie en hoe zou het zijn in het ziekenhuis met terugbetaling? -Wat doet de aanwezigheid van zuurstof met de wondgenezing? -Leg uit: zuurstofconventie -Bereken de energie waarde van …g eiwitten, … g KH en …g vet -Leg uit: PEGsonde, pessaruim, charièrre, bepaling van ketonen in urine met sneldiagnostica, VAC, spacer, ilizarov, carbonet, getunnelde katheter

1. bespreek depositie 2. bespreek ulcus cruris 3. vergoeding bij stoma’s 4. belangrijkste kenmerken standaardvoeding en hoe bereken je de voedingswaarde 5. termen: TVT, nitriet in urine, polsteren, percutane klep, trocart, toediening LMWH, charriere, een soort nebulisator, PEGsonde, prolaberend

Juni 2015

Pouchitis – dotatieperiode & dotatiehoeveelheid – urolithease.
Verschil tussen hydrogel en hydrocolloid en zet in volgorde van absorberend
vermogen en leg uit : schuimverband – solide hydrogel – siliconenverband.
Depositie en advies bij MDI en poederaërosol. Advies bij staalname bloed
diabetes + bij aflevering bloedglucosemeter en strip
Verklaar: butterfly – dood volume – VAC – geurfilter – TVT – elementaire
voeding -..