Medicinale chemie

Examenvragen (prof. Herdewyn)

 • Bespreek de verschillende stappen die geleid hebben tot het ontwikkelen van cimetidine. (structuren zijn gegeven)
 • Hoe kan je structureel morfine agonisten en antagonisten onderscheiden? (structuur morfine is gegeven)
 • Bespreek hoe atorvastatine gebruikt kan worden via het synthesemechanisme van cholesterol.
 • Geef de structuuractiviteitsrelatie van gemethyleerd acetylcholine.
 • Geef de opbouw en afbraak van GABA en duidt aan waar vigabatrine en valproïnezuur op inwerken.
 • Geef twee soorten nucleaire receptoren en leg uit.
 • Waarom zijn penicilline en cefalosporine actiever dan een gewone bèta lactam ring?
 • Schrijf de structuur van adrenaline en geef stereochemie en conformatie.
 • Geef het metabolisme van benzodiazepines.
 • Leg het verband uit tussen morfine en enkefalines.
 • Welke rol spelen protease inhibitoren bij de behandeling van HIV?
 • Insuline: geef structuur, gebruik en verschillende preparaten.
 • Leg uit alfa en bèta agonisten.
 • Bespreek de farmacofoor van benzodiazepines.
 • Bespreek stereochemie en conformatie van fenylethylamines en alfa agonisten.
 • Hoe wordt NO gevormd uit arginine?
 • Bespreek de bio oxidatie van cyclofosfamide tot zijn actieve metabolieten.
 • Bespreek de geneesmiddelengroepen voor de behandeling van Parkinson.
 • Wat weet je over oestrogeen antagonisten?
 • Wat weet je over topoisomerase en topoisomerase inhibitoren?
 • Geef de twee meest stabiele conformaties van histamine die belangrijk zijn voor de interactie met de H1 en H2 receptor.
 • Wat weet je over de bacteriële celwand en de werking van penicillines in dit verband?
 • Bespreek de farmacofoor van de belangrijkste groep bèta antagonisten.
 • Wat weet je over?
  • Selectieve bèta antagonisten
  • Partiële bèta agonisten
  • Gemengde alfa/bèta antagonisten
 • Vul de cirkel van de biosynthese van peptidoglycaan verder aan en geef aan waar bacitracine inwerkt op deze cyclus.
 • Kaartjes
  • Buspirone
  • Levomepromazine
  • Venlafaxine
  • Sorafenib
  • Flunisolide
  • Etonogestrel
  • Cetirizine
  • Fenoterol
  • Brimonidine
  • Biperideen
  • Ropivacaïne
  • Ciprofibraat
  • Emtricitabine
  • Fentanyl
  • Minocycline
  • Triamterene
  • Nabumeton
  • Benazepril
  • Raloxifen
  • Glibenclamide
  • Oxazepam
  • Tigecycline
  • Tramazoline
  • Nilotinib
  • Estramustine
  • Rilpivirine
  • Letrozol

Examenvragen (prof. Lescrinier)

 • 5 alfa reductase: leg het mechanisme uit. Hoe werkt een inhibitor en waarvoor dient deze?
 • Leg mechanisme van COMT uit. Hoe werkt een inhibitor en waarvoor dient deze?
 • Leg mechanisme van HMG-CoA reductase uit. Hoe werk een inhibitor en waarvoor dient deze?
 • Xanthine Oxidase, wat is het nut van inhibitoren + bespreek allopurinol.
 • Beschrijf hoe UDP-MurNac pentapeptide gevormd wordt vanuit UDP-GlcNac en PEP.