Levenscyclus van het geneesmiddel

Examenvragen (prof. Annaert, prof. de Witte, prof. Huys, prof. Rosier, prof. Thomas)

 • Volgende DMPK-informatie is beschikbaar tegen het einde van de discovery fase:
  • Betrokkenheid van specifieke enzymen en transporters
  • Plasmaproteïne-binding en CYP inhibitie profiel
  • Membraan-permeabiliteit, log D en oplosbaarheid
  • Identiteit van metabolieten
 • Tijdens de hit-to-lead transitie worden bindingstudies uitgevoerd in het kader van een in vitro farmacologische profiling. De binding van een chemische entiteit aan één (of meerdere) target(s)…
  • is een directe maat voor de affiniteit tussen beide
  • kan gemeten worden enkel wanneer een radioligand ter beschikking is
  • kan ook off-target interacties opsporen
  • kan gemeten worden enkel in het geval de chemische entiteit een agonistische activiteit heeft, en dus niet in het geval van een antagonistische activiteit
 • Tijdens de vroegste fase van de chemisch-farmaceutische ontwikkeling van een kandidaat-geneesmiddel wordt het volgende bestudeerd:
  • de polymorfe karakteristieken van de molecule
  • de farmaceutische oplosbaarheid van de molecule
  • de validatie van de synthese van de molecule
  • de relatie tussen deeltjesgrootte en biologische beschikbaarheid
 • Wat behoort tot het takenpakket van het Europees Geneesmiddelenagentschap (European Medicines Agency – EMA)?
  • Evaluation and supervision of medicines for human and veterinary use
  • Pricing & Reimbursement
  • Scientific advice to companies or MS
  • Patents
 • Wat valt volgens de Belgische wetgeving niet onder de definitie van een geneesmiddel?
  • Contrastvloeistof voor beeldvorming bij paarden
  • Pro-bioticum met bewezen gezondheidsclaim
  • Zwangerschapstest alleen verkocht in de apotheek
  • Stamcellen om een ongeneeslijke kanker bij mensen te behandelen
 • Dit is het brutoresultaat in 2×2-tabel van een patiënt-controle studie (‘casecontrol study’) naar het risico op myocardinfarct (MI) bij patiënten (Ptn) met type 2 diabetes die behandeld werden met rosiglitazone (RG):
  Welk(e) bewering(e)n hieromtrent is (zijn) juist?

  • De ‘odds ratio’ (OR) of ‘kansverhouding’ voor een verband tussen het
   optreden van MI en rosiglitazonegebruik is 2.0, wat wijst op een
   verdubbeling van het risico
  • De OR is 0.5, wat wijst op een 50% reductie van het risico
  • De OR is 2.0, wat wijst op een toename van het risico met 100%, maar het
   hangt af van de waarde van de ondergrens van zijn
   betrouwbaarheidsinterval om te kunnen stellen dat het verband al dan niet
   statistisch significant is
  • De OR is 2.0, wat wijst op een toename van het risico met 100%, maar het
   hangt af van de waarden van zowel de onder- als de bovengrens van zijn
   betrouwbaarheidsinterval om te kunnen stellen dat het verband al dan niet
   oorzakelijk is