Klinisch en niet-klinisch geneesmiddelonderzoek

Klinisch Geneesmiddelenonderzoek

 • De 4 fasen van KGO + voorbeeld van onderzoek
 • Number needer to treat
 • Non-inferiority testen: definitie, wanneer gebruiken, voor- en nadelen
 • Case-control: definitie + studieschema
 • Cross-over studie: definitie, wanneer gebruiken, voor- en nadelen
 • OR berekenen, verschil met RR + 95% CI interpreteren
 • Combined EP: definitie + voor- en nadelen
 • ITT: definitie + voor- en nadelen
 • Soorten bias en hoe voorkomen?
 • Verklaring van Helsinki
 • Good Clinical Practice (GCP)

Niet Klinisch Geneesmiddelenonderzoek

 • Potentie + ADME
 • Grafiek QT interval uitleggen (o.a. waarom QTc beter? Hoe berekenen?)
 • T1/2
 • Bereken F
 • Grafiek: auto-inductie
 • Grafiek 2 stoffen: CYP inductie
 • Formule blootstelling: uitleg geven
 • Leverklaring berekenen
 • Intrinsieke galklaring: welk model, berekenen, formule, welke parameter?
 • Begrippen:
  • MIST
  • ICM
  • Clastogenic
  • Exposure based safety margin
  • Ames test
 • Target based screening waarom laat op gang gekomen
 • Target en phenotypic + en -, vb
 • Cmax en auc uitleggen, grafiek met auto inductie
 • In vitro en in vivo cardiotoxiciteit
 • Oxidatief metabolisme, vb
 • MIST, beperkingen
 • MRSD bepalen
 • In vivo klaring berekenen
 • Biologische beschikbaarheid, hoe, interpretatie grafiek