Het geneesmiddel: van ontwikkeling tot aflevering (B-KUL-K02B0A)

Examenvragen (prof. Pannecouque)
ECTS Fiche

DEEL 1

 • Leg het principe uit van een irreversibele antagonist.
 • Wat is een farmacofoor? Geef en bespreek de lipinski regel.
 • Leg uit aan de hand van een dosis respons curve: ED50 en maximale respons.
 • Wat is de therapeutische index?
 • Vergelijk de uitgebreide, de random en de high-throughput screening.
 • Vergelijk de eigenschappen van een neurotransmitter en een hormoon.
 • Leg het principe van hydrofobe interactie uit.
 • Gegeven: Schema van de werking van L-Dopa. Leg uit.
 • Wat zijn voor- en nadelen van een therapeutische kopie?
 • Geef een overzicht van de vier strategieën om tot een geneesmiddel te komen.

 

DEEL 2

 • Waarom omhult men soms tabletten? Wat bedoelt men met een functionele omhulling?
 • Wat is het verschil tussen een emulsie en een suspensie? Wat zijn de voordelen van een suspensie?
 • Wat zijn de voordelen van een vloeibare toedieningsvorm? Wat zijn de nadelen van een vloeibare toedieningsvorm?
 • Wat zijn de voordelen van een tablet? Wat zijn de nadelen van een tablet?
 • Wat leert ons een verpakking van een geneesmiddel? Wat houdt farmacovigilantie in en hoe is deze in België georganiseerd?
 • Wat zijn de voordelen van een gelule? Wat zijn de nadelen van een gelule?
 • Waarom is een Europese Farmacopee te verkiezen boven verschillende nationale farmacopees?
 • Leg het principe uit van de dunnelaagchromatografie op silicagel.
 • Wat is het verschil tussen een magistrale en een officinale bereiding?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een poeder? Waarvoor dient onverdeeld poeder, Pulvis Gastroprotectivus en hoe werkt het?

 

DEEL 3

 • Wat verstaat men onder acute, subacute en chronische intoxicatie? Wat is de plaats van melk in de behandeling van vergiftigingen?
 • Leg het principe van bio-equivalentie uit.
 • Bespreek substitutie. Vergelijk de situatie in een open apotheek met die in een ziekenhuisapotheek.
 • Via welke wegen kan iemand blootgesteld worden aan vergiften? Wat zijn de eigenschappen van een “goed” gif bij homicide?
 • Wat moet er steeds op een geneesmiddelenvoorschrift vermeld staan? Bij aflevering moet men steeds rekening houden met de 5 J’s: Geef ze.
 • Geef een overzicht (grote categorieën) van wat in de apotheek verkocht wordt.
 • Welke kunnen de onderliggende oorzaken zijn van een accidentele medicinale vergiftiging?
 • Hoe werkt actieve kool? Leg het gebruik uit en de te nemen voorzorgen bij gebruik.
 • Wat moet je doen bij blootstelling van de huid, de slijmvliezen of de ogen aan een giftige of irriterende stof? Wat zal men u vragen bij een gesprek met het antigifcentrum?
 • Geef een overzicht van de verschillende fases bij de ontwikkeling van een geneesmiddel.