Geschiedenis

In 2016-2017 vierde Farmaceutica zijn 90-jarig bestaan. Hieronder vindt u de rijke geschiendenis die ons voorafging! Kijk zeker eens naar de wall of fame, want zonder hun was deze geschiedenis nooit mogelijk!

1926: Het eerste “Verslagboek van den Pharmaceutischen Kring” is een feit. Het begint allemaal vrij kleinschalig. De farmawerking bestaat uit een bestuur van 5 leden. Een voorzitter, een ondervoorzitter, een ere-voorzitter (een functie toegewezen aan een prof), een schatbewaarder en een scriptor.

1945: Tijdens de oorlogsperiode is er geen praesidium actief, maar de jaarverantwoordelijken zorgen wel voor de nodige organisatie

1958:  We mogen voor de eerste keer “De Mortier” inbladeren. Dit boekje vormt een verslag van vergaderingen voor en door studenten. Al snel evolueerde dit naar een regelmatige uitgave met een meer ontspannende inhoud.

 1965 :  Het fakblaadje ondergaat een metamorfose: “De Faun” wordt geboren. Dit blaadje, meestal slechts een viertal kantjes vol, wordt uitgegeven in samenwerking met Acco. Het doel van “De Faun” is om de student te informeren over de alledaagse activiteiten en de laatste gebeurtenissen in en rond de faculteit. Daarnaast verschijnt nog af en toe “De Mortier”

1966 : De Farmaceutische Kring krijgt, met de hulp van een aantal bereidwillige professoren, officieel het statuut van een VZW. Het Farmahuis wordt opgericht en staat centraal voor de organisatie van vele evenementen van de piepjonge VZW. Deze is gevestigd op de hoek van de Parkstraat. (bier: Maes) De kring wordt gedoopt tot zijn huidige naam: Farmaceutica. Farmaceutica wordt geheel gerunt voor en door studenten. Het bestuur bestaat intussen volledig uit studenten, de kring krijgt eigen statuten en een permanent secretariaat.

1976:  De farmaceuten vieren een lustrumjaar. (Lustrum: feest dat na elke periode van 5 jaar wordt gehouden). Een hele week lang vinden festiviteiten plaats in Leuven

1979:  De fakbar vestigt zich op een ander plekje in de Parkstraat, nummer 29, onder de nieuwe naam: “De Stamper”.

1982: De farmaceuten kiezen weer voor een nieuwe locatie: Parkstraat 69. (bier: Safir in plaats van Maes)

1986: Wij blijven de Parkstraat inpalmen. Ditmaal in nummertje 185. (bier: Stella)

1990: Parkstraat 96 wordt The place to be, genaamd “De Gelule”. (bier: Primus)

2001: “De Gelule” wordt het omgedoopt tot “De Capsule” en verhuist naar de Parkstraat nummer 4 (bier: Stella)

2013: Farmaceutica heeft een nieuwe thuis gevonden in de Brusselsestraat 91 en deze wordt tot “Den Bijsluiter” gedoopt (bier: Primus en Tongerlo Blond)

2017: Den Bijsluiter sluit zijn deuren

2018: Nieuwe site wordt gemaakt onder Panax