Farmaceutische hulpstoffen

Examenvragen (prof. Rozenski)

 • Wat zijn de functies van de subcutis?
 • Wat bedoelt men met demi-permanente kleuring?
 • BHT is een oxidans. Leg uit adhv de structuur.
 • Onderlijn de producten die bereid kunnen worden uit propeen en geef voor 1 verbinding de reactie.
  • Isopropanol
  • Ethanol
  • Glycerol
  • Aceton
  • Ethyleenglycol
 • Geef de naam van onderstaande verbindingen en de functie.
  • Hexachlorofeen
  • Guaiacol
  • 2-(2-hydroxyfenyl)-2H-benzotriazool
  • Benzofenon
  • Alkylethersulfaat
  • Betaïne
  • Triton X
  • Zetmeel
  • Coumarine
  • Sacharine
  • Fenolftaleïne
  • Methyleenblauw
  • BHT
  • Etidroïnezuur
  • Alkylsulfaat
 • De identificatie uit de monografie van glycerol wordt gegeven, maar … mg werd onzichtbaar gemaakt. Jij moet de reacties geven en berekenen met hoeveel mg glycerol 1ml 0,1M NaOH overeenkomt.
 • Berekenen van de gemeten absorbantie als het product 100% zuiver zou zijn adhv de monografie (hoe de testoplossing bereid werd) en de specifieke absorbantie.
 • Leg de identificatie (D) van fructose uit. Schrijf de reactie. (stukje monografie is gegeven)
 • Wat is het verzepingsgetal en hoe ga je het oplossen?
 • Wat is het joodadditiegetal en hoe ga je het oplossen?
 • De monografie van chloorbutanol werd gegeven. Aan jou om de reacties die hier optreden uit te leggen.
 • Rekenvraag over optische rotatie, ppm,…
 • Berekeningen uit monografieën.
 • Begrippen. (Leg uit in één zin)
  • Lignine
  • Sorbitan sesquioleaat
  • Mirj
  • Dextrose equivalent
  • Sultaïnes
  • Tween 20
  • Lanoline
  • Cebaceum
  • Nonoxinol
  • Wolvet
  • Span 60
  • Parabenen
  • Dihydroxyaceton

Mondeling deel

 • Je krijgt de samenstelling van een farmaceutisch of cosmetisch product. Kies drie stoffen uit en leg deze uit.
  • structuur indien gekend, moet niet
  • fysische en chemische eigenschappen
  • gebruik
  • synthese of bereiding
  • andere wetenswaardigheden