Farmaceutische ethiek

Examenvragen (prof. Dierckx)

 • Bespreek de relationele dimensies van een verslaving.
 • Laakbare/twijfelachtige onderzoekspraktijken. Wat is het? Geef 3 verschillende voorbeelden en waarom is dit belangrijk in de biomedische onderzoekswereld?
 • Leg uit ‘daad met dubbel gevolg’ en ‘minus malum’ principe en geef een farmaceutisch voorbeeld.
 • Leg uit: een personalistische verantwoordelijkheidsethiek en geef een voorbeeld uit de farmacie.
 • Geef de theorie van Boorse en de kritieken.
 • Leg het verband uit tussen zingeving en medicijnverslaving.
 • Vraag over de vier stellingen van de euthanasiewet.
 • Stellingen
  • Gezondheid en ziekte zijn objectieve, waardevrije begrippen. Leg uit aan de hand van een casus.
  • Ziekte en gezondheid houden geen waarde-oordeel in. Akkoord of niet? Geef een voorbeeld.
  • De WHO definitie van gezondheid is algemeen aanvaard.
  • Vanuit christelijk standpunt is er nooit enige openheid naar euthanasie.
  • Medicatieverslaving is geen kwestie van schuld of slechte wil, maar is het slachtoffer zijn van een ziekmakend middel.
 • Enkele vragen over werkje.