Farmaceutische biotechnologie

Examenvragen (prof. Gils)

Theorie

 • Geef drie verschillen tussen biologische en chemische geneesmiddelen.
 • Wat is de functie van CDR (complementarity determining regions) en hoeveel CDRs zijn er in een IgG?
 • Wat zijn de voornaamste verschillen tussen de zware keten van een conventioneel antilichaam en een heavy chain antibody?
 • Welke componenten zijn essentieel voor het uitvoeren van een PCR?

Papers

 • Paper: Generatie en karakterisatie ABT-981.
  • ABT-981 vertoont een lagere affiniteit voor cynomoloog IL-1 dan voor humaan IL-1. Juist of fout? Verklaar waarom.
  • Welke patiëntenpopulatie werd er gebruikt voor de fase 1 studie?
 • Paper: Vergelijking biosimilar SB4 met referentieproduct Etanercept.
  • ISRs komen minder voor bij SB4 dan bij ETN? Juist of fout? Welke twee mogelijke verklaringen geven de auteurs hiervoor?
  • In welke studie werd de farmacokinetische gelijkenis tussen SB4 en ETN aangetoond?
 • Paper: FIH studie van bimeckizumab.
  • Zijn er al bispecifieke antilichamen op de markt goedgekeurd door het EMA? Ja of nee? Zo ja geef naam en indicatie.
  • Kan Secukinumab gebruikt worden voor de kwantificatie van bimeckizumab antilichamen?
 • Paper: Review over Vedolizumab.
  • Een patiënt met UC en in behandeling met vedolizumab krijgt een oraal cholera vaccin toegediend. Mag dit? Bespreek.
  • Houdt de mindere selectiviteit van natalizumab risico’s in voor de patiënt?