Faculteitsraad

Doordat de POC slechts een adviesorgaan is, dient alles formeel goedgekeurd te worden op een faculteitsraad. Op een faculteitsraad worden ook aanbevelingen gaan naar het faculteitsbestuur en de verslagen van het faculteitsbestuur nagelezen.
Hier mogen 5 studenten aan vertegenwoordiging doen namelijk:

– De FO-voorzitter (de praeses)
– De FO-ondervoorzitter (de vice-praeses)
– De quaestor
– 2 onderwijsverantwoordelijken