Departementsraad

Naar analogie van de faculteitsraad is er ook een departementsraad waar ook een student aan vertegenwoordiging mag doen.
Dit betreft dezelfde student als bij het departementsbestuur.