Commissie Onderwijskredieten

De Commissie Onderwijskredieten beheert de onderwijskredieten van de faculteit en komt minstens 1 keer per jaar samen

De Commissie Onderwijskredieten bestaat uit:

  • De programmadirecteur
  • De practicumcoördinator
  • Alle ZAP-leden betrokken bij een opleidingsonderdeel met praktische oefeningen of werkcolleges (incl. master na master opleidingen)
  • Een doctorandus met een onderwijstaak
  • De praeses