Chemie: algemene concepten (B-KUL-K01B0A) 

Examenvragen (Prof. Dehaene)
ECTS (9stp)

 

 • Br2 (0,1 mol) en Cl2 (0,1 mol) –> BrCl (0,040 mol). Hoeveel mol Br2 moet je toevoegen om 0,080 mol BrCl te verkrijgen bij dezelfde temperatuur?
 • 10,0 mL Na2S heeft een molariteit van 0,10M
  • Wat is de concentratie van HS- en H2S?
  • Er wordt 0,10M HCl toegevoegd en de pH wordt 7,05. Hoeveel mL HCl werd er toegevoegd?
 • Geef de formule van
  • Boorzuur
  • Kaliumpermanganaat
  • Kaliummanganaat
  • Natriumnitride
  • Nitrylchloride
 • Geef de naam van
  • BaO2
  • SO2Cl2
  • NaAsO2
  • [Au(Cl)4]-
 • Wat is het coördinatiegetal van Fe in [Fe(C2O4)3]-3
 • Wat is de reactie van volgende stoffen met NaOH? Stoffen: NO2, Na, POCl3, KI3, AlN
 • Schrijf de lewisstructuur, geef het overlappingsschema en bespreek de geometrie van
  • XeOF4
  • SbF5-
  • OCN-
 • Bespreek de bindingslengte van de N-N binding in N3 en HN3
 • De gassen H2O en CO reageren in een gesloten omgeving in evenwicht tot CO2 en H2. Bespreek de invloed van volgende vragen op de concentratie van het H2O gas. Dus stijgen, dalen of blijft gelijk.
  • Als er CO2 weg reageert bij constante druk en volume
  • Als je de temperatuur met de helft verhoogt
  • Als je er een inert gas bijdoet bij constante druk en volume
  • Als je er een inert gas bijdoet bij constante druk en temperatuur
  • Als je de druk halveert