Celfysiologie

Examenvragen (prof. Bultynck)

 • Teken het mechanisme voor de vrijzetting van insuline.
 • Teken de grafiek met Ina, gna, gk, m, h, n, …
 • Welk mechanisme staat in voor een tonische contractie van gladdespieren zonder excessief ATP-verbruik? Maak duidelijke tekeningen met de verschillende parameters, die een rol spelen.
 • Vergelijk de rol van Ca2+ in de excitatie-contractiekoppeling van de gestreepte skeletspier en hartspier. Maak duidelijk tekeningen. Geef bovendien 3 types van “experimentele” evidentie die uw antwoord staven.
 • Hierboven staat een verloop van Inet bij een voltage clamp experiment in de “giant” axon van de pijlinktvis. (simulatie gebaseerd op Hodgkin-Huxley vergelijkingen.
  • Verklaar verloop van Inet ahv de werking van spanningsafhankelijke kanalen. Maak hiervoor duidelijk tekening met ENa, EK, INa, IK, gNa, gK. Gebruik vergelijkingen waar nodig.
  • Verklaar het verloop van Inet wanneer we een voltage-clamp experiment zouden doen met een sprong van -68.8 mV naar xx mV. Teken ook hier duidelijk ENa, EK, INa, IK, gNa, gK. Geef duidelijk het verschil met de vorige situatie en verklaar! Gebruik vergelijkingen waar nodig.
  • Deze voltage-step experimenten gaven belangrijke inzichten in de werking van spanningsafhankelijke kanalen. Hoe bepaalt de werking van deze kanalen het verloop van een actiepotentiaal? Maak een duidelijke figuur.
 • Verklaar adhv celfysiologische processen hoe een daling in serum [albumine] kan leiden tot respiratoire complicaties op basis van verstoring van celfysiologische processen. Geef duidelijk aan welke celfysiologische processen hierbij een rol spelen/verstoord zijn en wat de meest kritische parameters zijn. Gebruik figuren en schema’s.
 • Wat is het “donnan”-effect en hoe wordt dit tegengegaan?
 • Verklaar waarom pharmacologische componenten met een hogere partitiecoefficient β sneller opgenomen worden dan componenten met een lagere β. Staaf dit aan de hand van een figuur waarin Co = 100 mM en Ci = 1 mM voor beide componenten, waarbij β1 = 2 en β2 = 0.5.
 • Experimentele evidentie toont aan dat de opname van ketoprofen (KTP), een anti- inflammatorische drug gebruikt voor inflammatie en pijnbestreiding vanuit het bloed naar de cellen bij pH 2 en pH 8 ongeveer een factor 10 verschilt. Vergelijk de van KTP bij beide pHs in condities, waarbij de extracellulaire KTP concentraties 100 mM en de intracellulaire KTP concentraties 1 mM zijn. Wat zijn de consequenties voor de plaats van opname van KTP in het gastrointestinaal stelsel? De noodzakelijke fysische en chemische eigenschappen van KTP staan in onderstaande tabel.
 • Verklaar de rol van Ca2+ en ionenkanalen bij de insuline secretie bij een stijging van [glucose]bloed. Teken Vm, de activiteit van kanalen, [CA2+]i, en insuline secretie!
 • Duid op bovenstaand stroom-spanningsrelatie voor een bepaald K-kanaal volgende zaken aan: EK, conductantie, inwaartse stroom, uitwaartse stroom, influx, efflux. Wat kun je besluiten betreffende de aanwezige concentratiegradient? Teken een stroom-spanningsrelatie waarbij de extracellulaire concentratie van K+ een factor 10 wordt verhoogd.
 • Geef aan hoe een lichte inhibitie van de Na/K-ATPase leidt tot een levensverbeterende situatie, terwijl een sterke inhibitie van de Na/K-ATPase leidt tot een levensbedreigende situatie.
 • Vergelijk het contractieproces van skeletspier, hartspier en gladde spier.
 • Verklaar de verstoorde controle van skeletspiercontractie bij multiple-sclerosis patiënten.
 • Beschouw volgende 3 kanalen in de ventriculaire spiercellen: Na kanaal (NaV), inwaarts gelijkrichtende K kanaal (Kir), Ca2+ kanaal (CaV). Welk antwoord beschrijft best de situatie bij de plateaufase van de cardiale actiepotentiaal?
  • Opening van NaV en opening van Kir
  • Opening van NaV en sluiten van Kir
  • Opening van CaV en opening van Kir
  • Opening van CaV en sluiten van Kir
 • Beschouw de volgende 3 kanalen in de ventriculaire spiercellen: Na kanaal (NaV), inwaartse gelijkrichtende K kanaal (Kir), Ca2+ kanaal (CaV). Welk kanaal is/welke kanalen zijn open bij de plateaufase van de cardiale actie potentiaal?
  • NaV
  • CaV
  • Kir
  • NaV en Kir
  • CaV en Kir
 • Van welk in verandert de concentratie significant tijdens de actiepotentiaal?
  • Na+
  • K+
  • Ca2+
  • Cl-
 • Myelinatie van axonen
  • leidt tot een lagere geleidingssnelheid van de actiepotentiaal
  • saltatorische conductie, i.e. het “verspringen” van de actiepotentiaal van knoop tot knoop
  • gebeurt in overmaat tijdens multiple sclerosis
  • leidt tot een toename in de effectieve membraan capaciteit
  • leidt tot een daling in de lengteconstante voor de passieve spreiding van de membraanpotentiaal
 • Na onderzoek van grondstalen uit een ruimtereis naar Mars werd een nieuw organisme ontdekt “Marsanius Rubensis”. Na analyse van de ionische concentraties kwam men tot volgende waardes. Extracellulair Rb+ 100mM, SO42- 50mM; intracellulair Rb+ 1mM, SO42- 0,5mM.
  De celmembraan is enkel doorlaatbaar voor Rb+ en niet voor SO42-. Wat is de rustmembraanpotentiaal (het teken verwijst naar de potentiaal binnen in de cel tov de referentiepotentiaal van het extracellulair milieu, die gelijk wordt gesteld aan 0mV)?

  • -123mV
  • -61,5mV
  • 0mV
  • +61,5mV
  • +123mV