Celbiologie II: regulatiemechanismen (B-KUL-K01D7A)

Examenvragen (prof. Baes)
ECTS (3 stp)

 • Waarom zijn suikerketens op plasmamembraaneiwitten altijd gericht naar de extracellulaire zijde van de cel?
 • Wat is de rol van retinoblastoma eiwitten in de regulatie van de celcyclus?
 • Leg het experiment uit dat geleid heeft tot de identificatie van factoren die essentieel zijn bij de differentiatie van fibroblasten tot mature spiercellen.
 • Hoe worden eiwitten aan de plasmamembraan verbonden en welke structuren nemen ze hierbij aan?
 • Geef de signaaltransductieweg van EPO.
 • Geef de experimenten om na te gaan of een stamcel pluripotent is.
 • Kan een eiwit op verschillende locaties in een cel voorkomen? Hoe zou dit kunnen geregeld worden door targeting signalen?
 • Hoe houdt een cel zijn cholesterol concentratie in evenwicht?
 • Hoe bewerkstelligen CDK-cycline complexen de vooruitgang van de celcyclus?
 • Bespreek de vorming van vesikels en wat gebeurt er bij opname van een vesikel?
 • Bespreek de signaaltransductie van insuline vanaf zijn extracellulaire binding.
 • Stel men heeft een vervangmiddel voor EPO gevonden dat stabieler is in het bloed dan EPO zelf. Hoe kan men de capaciteit van de receptor voor die stof onderzoeken?
 • Een hormoon, T3, wordt door de schildklier in de bloedbaan vrijgegeven. Het heeft zijn effecten thv de hartcellen en het vetweefsel. Hoe zijn deze effecten tot stand gekomen?
 • Leg uit hoe we experimenteel kunnen bepalen of een bepaalde signaalsequentie van een eiwit noodzakelijk en/of voldoende is voor de juiste targeting ervan.
 • Door welke factoren wordt het apoptose proces geregeld?
 • Bespreek de verschillende modaliteiten hoe door extracellulaire liganden geactiveerde plasmamembraanreceptoren een intracellulair signaal veroorzaken.
 • p53 is de “bewaker” van de cel, verklaar waarom.
 • CFTR eiwit is een transportmolecule in de plasmamembraan. Leg uit welke weg dit eiwit heeft gevolgd vanaf zijn synthese op de ribosomen.
 • Toediening van nitroglycerine veroorzaakt pijn in de hartstreek door slechte bloeddoorstroming. Op welke wijze brengt dit geneesmiddel zijn effect teweeg?
 • Leg het experiment uit waarbij een kikkeroöcyt vergeleken wordt met een mutante gistcel.
 • Verklaar waarom 1 mutatie per kopie van 1 proto-oncogen aanleiding kan zijn tot de ontwikkeling van kanker terwijl 2 kopieën van een tumor supressor gemuteerd moeten zijn. Geef ook voorbeelden.
 • De subcellulaire lokalisatie van de glucocorticoïd receptor verandert nadat deze gebonden wordt door zijn ligand. Hoe?
 • Wat is atherosclerose?
 • Hoe wordt bepaald of eiwitten naar Golgi, lysosomen of plasmamembraan gaan of in het ER blijven?
 • Bespreek drie manieren waarop tumor supressoren hun functie uitoefenen en geef voorbeelden.
 • Waarom zijn intermediaire filamenten nodig voor de celopbouw?
 • Geef drie processen met small GTP bindende proteïnen.
 • Waarom zijn tumorsupressor genen vaak te linken met erfelijk belaste kanker? Geef voorbeelden.
 • Geef de huidige hypothese voor het ontstaan van Alzheimer.
 • Geef drie voorbeelden van oncogenen en hun werking.
 • Welke zijn de second messengers van de G-proteïne gekoppelde membraanreceptoren?
 • Begrippen
  • CAG
  • Intramembranaire proteolyse
  • Morphogen
  • Volwassen stamcellen
  • Rb eiwit
  • Integrine
  • Prion
  • GPI anker
  • Sfingolipide
  • Proteoglycaan
  • p53
  • Therapeutisch klonen
  • APC
  • Gamma-secretase
  • Alfa oxidatie
  • Keratine
  • A-bèta-peptide
  • Gleevec
  • Dolichol
  • Desmosoom
  • Pluripotente stamcel
  • BRCA1-gen
  • C20:5n-6
  • Cadherine
  • Hox gen
  • Knock-out muis
  • Ceramide
  • Dyneïne
  • TGF beta
  • Prenylatie
  • Variant van Corytzfelt-Jakob
  • Fibronectine
  • Blastocyst
  • Abc transporters
  • PLC
  • IP3
  • Notch
  • Fluorescentie microscopie
  • ER stress
  • Lipid raft
  • Glycosaminoglycanen
  • APP
  • Hypercholesterolemie
  • Fosfolipase C
  • LXR