Cantor

Zonder een cantor is een cantus eerder een ongeleide groep zatlappen dan iets anders!

Een cantor is samen met de praeses, de senior/voorzitter van de cantus! Zij bereiden deze samen voor en zorgen dat alles in goede banen verloopt. Ook helpen zij iedereen een beetje op toon en ritme te zingen zodat je overal in Leuven de liedjes mee kan zingen!