BOT 2

Extractie- en zuiveringstechnieken

 • Gegevens: 3 g vanilline en kaliumpermanganaat; Het carbonzuur wordt van het startproduct gescheiden door extractie; Vanilline is product A
  • Vanilline kookpunt = 285 graden celsius. Grafiek gegeven met 1 cm Hg druk.
   • Bij welke temperatuur overdestilleren?
  • Schrijf de volledige reactie
 • Gegeven: product van vorige vraag reageert nu met azijnzuuranhydride in aanwezigheid van fosforzuur op 80 graden celsius (B). Daarna afkoelen en je krijgt witte kristallen (C).
  • Geef het extractieschema.
  • Schrijf de volledige reactie uit vraag 3.
  • Bereken het aantal gram (C) je bekomt.
  • Stek dat er 2,9 gram (C) is, wat is dan het rendement?
 • TLC vervolledigen (spots aanduiden)
  • Gegeven: er wordt als loopvloeistof ethylacetaat gebruikt.
   • Indien nu EtOH wordt gebruikt, hoeveel ml moet je dan gebruiken?
 • Azeotroop is 3:1.
  • Wat is het smeltinterval bij 1:1?
  • Eutectisch punt 65 graden celsius; teken op grafiek.
 • Bereken de molfractie en het volumeprocent EtOH uit de TLC vraag.
  • Wat is de samenstelling van de eerste druppel die overdestileert?
 • Er wordt het kookpunt van een stof gegeven met een  residuele druk van 3cm Hg, wat lees je af op de manometer?
 • Benzofenon wordt gereduceerd tot het overeenkomstige alcohol door NaBHin zuur milieu.
  • Geef de volledige reactie als je weet dat H3BO3 wordt gevormd
  • Het gevormde alcohol (Benzhydrol) 2g, wordt gederivatiseerd met 20 mL Azijnzuuranhydride. Welk product wordt er gevormd?
  • Hoeveel gram product kan er maximaal gevormd worden?
 • 32m/m% NaOH oplossing, als je hiervan 11,5mL verdund tot 1L krijg je een oplossing van 1M. Wat is de densiteit van de oorspronkelijke NaOH oplossing
 • Je wil een 50/50V% 1-propanol in water distilleren. Het vormt een azeotroop bij 40°c  en een bepaalde samenstelling. (Molfractie 1-propanol 0,57)
  • Wat is het V/V% 1-propanol in het mengsel?
  • Wat is de samenstelling van de eerste druppel die overdistilleert (het azeotroop punt)?
 • Dichloormethaan reageert in sterk basisch midden. Welke reactieproducten kan je verwachten, schrijf en benoem de reacties.