Basisprincipes van de dringende medische hulpverlening

Examenvragen (prof. Sabbe)

 • Leg het verschil uit tussen infarct en angor.
 • Wat vraag je bij thoracale pijn?
 • Geef de oorzaken van ademhaling gebonden thoracale pijn.
 • Hoe kan je de absorbtie verminderen bij een intoxicatie?
 • Wat zijn de oorzaken van het ontstaan van een syncope?
 • Leg het werkingsmechanisme uit van syncope door aortastenose.
 • Welke behandeling doe je zeker wel/niet bij een syncope?
 • Je krijgt 2 min de tijd om een angor patiënt en AMI patiënt te onderscheiden door klinische anamnese en onderzoek. Wat vraag of doe je?
 • Wat weet je van elektrocutie? Wat zeg je tegen je buurman als hij geëlektrocuteerd is geweest en hij komt naar jou om raad?
 • Leg uit secundaire verdrinking.
 • Wat moet je doen bij angor in het vliegtuig?
 • Hypoglycemie: Geef de symptomen. Bij wie komt het nog al eens voor?
 • Epilepsie: Wat moet je doen? Wat zijn de symptomen? Hoe weet je dat het om epilepsie gaat?
 • Wat is er nieuw in de wondzorg? Wat moet je altijd doen bij een wonde?
 • Wat doe je bij een near-drowning en wat is het risico?
 • Hoe kan een klinisch bioloog van nut zijn bij een intoxicatie?
 • Geef de effecten van cannabis op korte en lange termijn.
 • Situatie: Als ik nu flauwval en ik heb een zwakke hartslag, wat ga je doen en wat kan het zijn?
 • Hoe zie je het verschil tussen een lichte en een zware allergische reactie? (Bijvraag: Hoe wordt sliklast veroorzaakt?)
 • Situatie: Als je aan het wandelen bent met je vriend in bos van Heverlee en hij wordt neergeschoten door een high velocity kogel, wat ga je doen?
 • Vergelijk angor, TIA, infarct, CVA.
 • Wat is het grote verschil tussen anafylactische shock en andere shocken?
 • Wat doe je bij een bijtwonde van een paard?
 • Wat zijn de eigenschappen van een ideaal antisepticum?
 • Wat is CVA en geef de symptomen.
 • Special K: waarvoor wordt het gebruikt? Wat zijn de symptomen?
 • Je gaat naar Nepal, aardbevingsslachtoffers helpen, welk antisepticum steek je best in de verbanddoos? Wat neem je nog mee?
 • GHB: Geef de symptomen (lage vs hoge dosis)? Natuurlijk voorkomen? Waarom vloeibare xtc genoemd?
 • Welke vragen stel je aan een patiënt die zweet en last heeft van thoracale pijn?
 • Bespreek de verschillende soorten syncope en hoe je ze behandelt.
 • Geef de gelijkenissen en verschillen van cocaïne en amfetamine? Welke zou je nemen?
 • Waar woon je en naar welk ziekenhuis zou je gaan?
 • Welke ontsmettingsmiddelen moeten meegenomen worden op een scoutskamp?
 • Wat is het probleem bij een kattenbeet?
 • Welk toxidroom is van belang bij de huidige chemische oorlogsvoering? Leg uit.
 • Hoe moet een schotwonde verzorgd worden? Is een ontsmettingsmiddel nodig? Zo ja, welk zou je gebruiken?
 • Welke drugs worden door soldaten frequent gebruikt tijdens militaire operaties?
 • Een persoon heeft gisteren een toxine ingenomen en wil er vandaag nog iets aan doen. Wat zijn de mogelijkheden?
 • Een collega drinkt om de paar uur een slok GHB. Welk gevaar loopt hij?
 • Wat moet je doen bij een gecombineerde schaaf en scheurwonde?
 • Welke geneesmiddelen kan je dialyseren?