Analyse van organische geneesmiddelen

Examenvragen (prof. Adams)

 • Adrenaline tartraat (structuur en tekstje gegeven)
  • Leg de titratie uit.
  • Zou men ook kunnen titreren met NaOH?
 • Flucloxacilline (structuur gegeven)
  • MKV: van wat is dit de structuur?
  • Duidt de asymmetrische koolstoffen aan.
  • Wat is een contra indicatie voor dit geneesmiddel?
  • Bèta lactam ring was aangeduid, bespreek dit deel van de structuur.
  • Kan dit geneesmiddel oraal worden ingenomen?
  • Geef de afbraakproducten in basische milieu met structuur en naam.
 • Theofylline (structuur en stukje tekst gegeven)
  • MKV: is dit eerder zuur of basisch?
  • Voor wat staat het nummer tussen vierkante haken in de monografie?
  • Wat zijn minerale zuren?
  • Waarom heeft theofylline een hoger smeltpunt dan coffeïne?
  • Welk product krijg je bij het toevoegen van NaOH? Teken en geef de naam.
  • Waarom staat massa verlies na drogen hier bij identificatie reacties?
  • Kan je ook fenolrood gebruiken als indicator bij de test op aciditeit? (pH gebied indicator is gegeven)
  • Reactie op xanthines: wat zijn de twee belangrijkste reactieproducten? Welke reactie ondergaan deze producten? Kan er een onderscheid gemaakt worden tussen theofylline en coffeïne obv deze reactie?
 • Diazepam (structuur en stukje tekst gegeven)
  • Welk afbraakproduct krijg je in water?
  • Hoe noemt dit deel van de structuur? (benzodiazepinone)
  • Waarvoor staat de vijf micrometer?
  • Wat bedoelt men met previously adjested?
  • Om tot een pH van 5 te komen moet men een base of een zuur toevoegen?
  • Zware metalen: Leg de C test uit (wat, wanneer), bereken ppm, geef de reactie voor thioaceetamide met Cd2+.
 • Suxamethoniumchloride (structuur en stukje tekst gegeven)
  • Leg de titratie uit.
  • Waarom is oplossing S licht zuur?
  • Berekening maken van aantal mg.
  • Wat is het theoretische watergehalte?
  • Bereiding 0,1 M perchloorzuur
   • Waarom azijnzuuranhydride toevoegen?
   • Waarom water gehalte aanpassen tot 0,1-0,2%?
 • Paracetamol (structuur gegeven)
  • Welke stof is dit?
  • Tot welke geneesmiddelenklasse hoort dit?
  • Is er een verschil tussen het UV spectrum in zuur of basisch midden? Leg uit.
 • Dextromethorfan
  • Verwante verbindingen: waarom oplossen in mobiele fase ipv zuivere acetonitril?
  • Belang van docusaat?
  • Procenten berekenen (ppm)
 • Lidocaïne
  • reactie met HNO3 en NO2
  • Zware metalen: bereken ppm en waarom wordt methode E toegepast?
 • Trimethoprim
  • Van wat is de naam afgeleid?
  • MKV: is dit een antibioticum?
  • Wat is de reactie met kaliumpermanganaat?
  • Waarom voegen we formaldehyde toe? Geef hiervan de reactie met correcte stoechiometrie.
 • Acetylsalicylzuur
  • Wat bekomt men na reactie met NaOH en H2SO4?
  • Van welk product neemt men dan uiteindelijk de smeltpuntsbepaling?
  • Waarom kan men niet het oorspronkelijke product gebruiken voor bepaling van het smeltpunt?
 • Bereken de absorbantie, specifieke absorbantie en afgewogen massa zijn gegeven.
 • Welke benamingen krijgt de waterbepaling? Welke reactie treedt op en wat is het solvent?
 • Wat zijn endotoxines? Hoe en waarom worden ze opgespoord?
 • Wat is de temperatuur van een koelkast?
 • Geef de correcte afkorting van de Europese Farmacopee.
 • Wat bekomt men bij de reactie van benzylalcohol met Ac2O
 • Sulfated ash
  • Waarom wordt deze test toegepast?
  • Heat gently: waarom?
  • Heta gently: hoe in de praktijk?