Algemene ziekteleer

Examenvragen (prof. Gillard)

Open vragen

 • Leg uit wat dehydratie is met de bijbehorende pathologieën.
 • Leg het verband uit tussen de stress reactie met maagulcus, hyperglycemie en hartischemie.
 • Bespreek de extreme reactie die optreed of de vicieuze cirkel die plaatsvindt bij anafylactische shock, SIRS, hyperthermie en hartdecompensatie.
 • Wat is verouderen, welk effect heeft dit op de lichaamsfuncties en hoe is dit verbonden aan frailty.
 • Metabole acidose high anion gap, leg de pathogenese en oorzaken uit.
 • Geneesmiddelen kunnen de oorzaak zijn van pathologische toestanden maar kunnen ook gebruikt worden om ze te bestrijden. Geef voor ieder onderdeel een geneesmiddelengroep die hierop inwerkt.
  • Hyperthermie
  • Hypokaliëmie
  • Migraine
  • Hyponatremie
  • Inflammatie
 • Bespreek type I en type III overgevoeligheidsreacties.
 • Bespreek 3 recessieve overerfbare aandoeningen.
 • Bespreek pathologie ivm PTH.
 • Bespreek migraine.
 • Bespreek klaring en negatieve vrij water klaring en geef klinische voorbeelden bij stoornissen.
 • Bespreek de gevolgen van hypokalemie die een invloed kan hebben op homeostasemechanismen.
 • Bespreek ontstaan en behandeling van koorts.
 • Wat gebeurt er met alle homeostasemechanismen bij acute nierinsufficiëntie?
 • Hoe ontstaat aneuploïdie.
 • Bespreek de acute ontstekingsreactie en hoe kunnen farmaca de reactie blokkeren?
 • Bespreek congenitale bijnierschorshyperplasie.
 • Wat weet u over de behandeling en kenmerken van dominantie overerving?
 • Bespreek RIA en Rlogieën die gepaard gaan met chronische nierinsufficiëntie.
 • Wat zijn de nadelige gevolgen van een stressreactie.
 • Bespreek de pathogenese en oorzaken van hypocalcemie.
 • Bespreek oedeem in de context van leverpathologie.
 • Geef de mogelijke oorzaken van polyurie.
 • Welke homeostase mechanismen kunnen ontregeld geraken door een ontregelde diabetes mellitus en hoe?
 • Bespreek de acute fase reactie.
 • Bespreek hoofdpijn.
 • Wat weet u over auto-immuniteit?
 • Bespreek respiratoire alkalose.
 • Vitamine D aandoeningen. Leg uit.
 • Congenitale bijnierschorshyperplasie. Leg uit.
 • Bespreek de behandeling van hypothermie.
 • Bespreek de rol van glucocorticoïden bij de stressreactie.
 • Hitteslag:
  • wat is de functie van de acute fase eiwitten?
  • wat doen heat shock proteïnen, wat zijn dat?
  • Verhoogde vaatpermeabiliteit, welke gevolgen?
  • Wat is het verband tussen de temperatuur en coagulatie vs fibrinolyse?
 • Bespreek hyperosmolaire dehydratie.
 • Wat weet je over maligne hyperthermie?
 • Hoe ontstaat leukocytose en wat is de basis van een verhoogde sedimentatiesnelheid van RBC.
 • Bespreek metabole alkalose.
 • Bespreek het verband tussen ziekte, veroudering en dood.
 • Bespreek de neurofysiologische basis van de pijnsensatie.
 • Bespreek het ontstaan en de gevolgen van hyperkaliëmie.
 • Bespreek tertiaire hyperparathyroïdie.
 • Wat is ouderdom, verandering van ouderdom, evolutie van doodsoorzaken en levensverwachting.
 • Geef 3 voorbeelden van aangeboren ongevoeligheid aan een of ander hormoon.
 • Hoe bereken je de vrij-water klaring en geef 2 voorbeelden van wanneer deze verhoogd is.
 • Leg RAST uit.
 • Geef de klinische gevolgen van hypercalciëmie.​
 • Wat is de link tussen centraal zenuwstelsel en:
  • Stressreactie
  • Frailty (artikel)
  • Metabole alkalose
  • Koorts
  • Pijnsensitisatie
 • Bespreek de cellulaire fase van de acute ontstekingsreactie.
 • Bespreek alle homeostasemechanismen die een invloed hebben op de neuromusculaire excitabiliteit.
 • Geef de oorzaken van een gestegen plasma-calcium met een normaal of verlaagd PTH.
 • Bespreek oedeem bij overvulling.
 • Bespreek metabole acidose.
 • Bespreek pathogenese en oorzaken van oedeem.
 • Bespreek het verband tussen diabetes (type 1 of 2) en:
  • dehydratatie
  • auto-immuniteit
  • kalium homeostase
  • obesitas
  • metabole acidose
 • Geef telkens de link tussen ROS (reactive oxygen species) en:
  • Veroudering
  • fagocytose
  • hitteslag
  • atherosclerose
  • type 2 overgevoeligheidsreactie

Meerkeuzevragen

 • Wat vindt niet plaats tijdens een stress respons
  • Aldosterone daling
  • Stimulatie ADH secretie
  • Catecholamine vrijzetting
  • Stimulatie bijniercortex
 • Wat is geen oorzaak van migraine?
  • Centrale sensitisatie
  • Activatie van trigemino
  • Inflammatie
  • Auto-immuun ziekte
 • Welke is geen overgevoeligheidsziekte?
  • Reumatoïde artritis
  • Pernicieuze anemie
  • Mucoviscidose
 • Wat is geen factor in de oedeemvorming bij levercirrose/leverfalen
  • hoog renine
  • splanchnische hypotensie
  • toename ECF
  • laag albumine
  • vasoconstrictie splanchnische vaten
 • Wat is geen inhiberende factor voor de pijntransmissie
  • niet-nociceptieve
  • µ-agonisten
  • NMDA-antagonisten
 • Wat is niet betrokken bij maligne syndroom (hyperthermie, oedeem, deshydratatie D2 antagonist)
 • Wat is geen oorzaak van auto-immuniteit:
  • abnormale T-cel activiteit
  • perifere tolerantie
  • abnormale antigenpresenterende cellen X
  • benetische voorbeschiktheid
 • Wat is geen oorzaak van hypernatremie
  • osmotische diurese
  • diabetes insipidus
  • SIADH X
  • toedienen van hyperone vloeistof