Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (AV) van Farmaceutica vzw wordt voorgezeten door de praeses met als aanwezige leden de RdO, VP’s en het bestuur.

Hier worden alle belangrijke zaken besproken zoals de kwijting van het vorige bestuur, aanpassen van het HR, de bepaling van de visie van Farmaceutica, de lange termijn plannen etc.

Vragen over de AV kan je altijd richten aan de voorzitter via algemenevergadering@farmaceutica.be