Algemene toxicologie

Examenvragen (prof. Tytgat)

 • Bespreek nicotine: ethiologie en symptomen van acute intoxicatie.
 • Wat voor syndroom wordt veroorzaakt door atropine? Geef de symptomen hiervan.
 • Bespreek het metabolisme van flunitrazepam.
 • Bespreek metabolisme cocaïne (zelf tekenen).
 • Bespreek “crack”.
 • Bespreek scopalamine en vergelijk met cocaïne.
 • Bespreek het metabolisme van adrenaline. Wat kan er gebeuren?
 • Bespreek het metabolisme van halothaan. (Kan je een reductieve ipv een oxidatieve halogenering uitvoeren?)
 • Bespreek het metabolisme van paracetamol.
 • Geef de pro’s en contra’s van acuut en chronisch NSAID-gebruik.
 • Wat is salicylisme? Bespreek oorzaak en gevolgen.
 • Bespreek saturnisme.
 • Bespreek het metabolisme van lidocaïne (gegeven molecule).
 • Bespreek amfetamines en zijn metabolieten.
 • Bespreking het metabolisme van fenfluramine.
 • Wat is apoplectische vorm van intoxicatie? Geef een paar voorbeelden.
 • Bespreek methadon als substitutietherapie.
 • Verduidelijk de verschillen tussen CYP450 en niet-CYP450 metabolisme.
 • Wat is CYP3A4 en wat is de relevantie hiervan voor een toxicoloog?
 • Wat is de CYP2D6 gencluster en hoe is dit belangrijk voor de toxicoloog?
 • Bespreek CYP450.
 • Bespreek de orbitaal/valentie-elektronen van Fe bij binding aan CYP450.
 • Wat weet u over het type I en type II substraat bij binding aan cytochroom P450?
 • Bespreek de werking van pompelmoes op CYP3A4.
 • Bespreek lidocaïne, midazolam en pompelmoessap t.o.v CYP450.
 • Bespreek het verschil tussen benzodiazepines en barbituraten op vlak van structuur, werking, symptomen en risico op tolerantie.
 • Waarom is rohypnol zo een sterke drug? Waarom is rohypnol zo een goed hypnoticum?
 • Bespreek de symptomen van CO.
 • Hoe kan je CO analyseren in bloed en lucht?
 • Bespreek CO.
 • Geef de werking van CO.
 • Bespreek de eigenschappen en etiologie van CO.
 • Bespreek de symptomatologie van narcotische analgetica.
 • Nomogram van Prescott wat kan je hierover vertellen?
 • Leg uit: MOC, MAC, EEL.
 • Bespreek MEOS
 • Bespreek LQT-syndroom. Wat zegt je hERG?
 • Wat is een carboniumion? Waarom is het gevaarlijk?
 • Bespreek de mercaptuurzuurreactie.
 • Bespreek het intoxicatiemechanisme van lood?
 • Geef een voorbeeld van een drug die sterk onderhevig is aan inwerking van esterasen. Wat wordt er afgesplitst, Fase 1 of 2,…?
 • Wat zijn PAPS en SAM in de biotransformatie?
 • Vergelijk methanol en ethanol intoxicatie.
 • Wat is het verschil tussen methylering en dealkylering?
 • Bespreek schematisch de psychodysleptica.
 • Alcohol en fluoxetine in het bloed: kan het alcoholgehalte beïnvloed zijn door fluoxetine?
 • Bespreek de complicaties bij alcoholisme.
 • Bespreek opname, afbraak en behandeling van repetitief alcoholgebruik.
 • Bespreek het cellulair en moleculair mechanisme van verslaving.
 • Wat weet je over Wernicke-Korsakoff?
 • Is alcohol een hard drug?
 • Hoe snel verschijnt alcohol in het bloed? Wat is de invloed van voedsel?
 • Bespreek de toxiciteit van methanol.
 • Wat weet je over de analyse van xenobiotica in haar?
 • Bespreek de softenon casus.
 • Bespreek de synthetische morfinomimetica.
 • Bespreek waar barbituraten en kinine waarschijnlijk worden opgenomen.
 • Bespreek het verschil tussen oxidatieve dealkylering en oxidatieve deaminering.
 • Bespreek dronkenschap.
 • Wat is het verschil tussen fase I en fase II reacties?
 • Bespreek NPS en designer drugs.
 • Vergelijk glutathion conjugatie en aminozuur conjugatie.
 • Hoe maak je morfine uit papaverplant? Hoe kan je die morfine dan omzetten naar heroïne? Wat is het verschil qua werking?
 • Waarvoor staan de afkortingen MDMA, MAC, UDPGA en bespreek.
 • Wat is anterograde amnesie en bij welke geneesmiddelen komt het voor?